Maak jij het verschil voor je medewerkers?

 

Waarom

Ieder mens krijgt in zijn totale werkende bestaan tenminste drie keer te maken met de dood van iemand in de eerste lijn (ouders, broer/zus, kind, etc). Daarmee is het niet de vraag óf maar wanneer je als manager mensen in je team hebt die een rouwproces moeten combineren met werk.

In 2012 was het gemiddeld aantal aan rouw gerelateerde verzuimdagen 170. Cijfers uit divers onderzoek laten zien dat slechts circa 50% van de mensen die iemand in de eerste lijn verliezen, volledig terugkeert in de oude functie. Na het overlijden van een dierbare wordt door achtergebleven werknemers gemiddeld zo’n vijf maanden verzuimd. Eenmaal aan het werk, meldt 40% zich na kortere of langere tijd weer ziek als gevolg van het niet kunnen combineren van werk en rouw. Ziekteverzuim na werkhervatting is voor een groot deel toe te schrijven aan onvoldoende of verkeerde opvang en ondersteuning op de werkvloer (Astri, Beleidsonderzoek en –advies. Ojen, van Quirien H.J.M. 2011. Rouw en werk. Explorerend onderzoek naar re-integratie van nabestaanden”).

Het kan ook een bijzonder moeilijke opdracht zijn om de druk van het werk, die veel managers ervaren, te combineren met een zorgtaak voor een of meerdere medewerkers. Daarnaast geven veel managers aan dat zij overlijden en rouw een lastig thema vinden. Wat vraag je wel/niet, hoeveel ruimte geef je om ‘ziek’ te zijn en hoeveel druk leg je op de re-integratie. Velen voelen ook angst iets verkeerds te doen of zeggen op een moment dat iemand op zijn kwetsbaarst is. Wellicht raakt het ook aan eigen (recente) verliezen. Het blijken blokkades die ervoor zorgen dat leidinggevenden niet of nauwelijks met deze medewerkers in gesprek gaan. En dat terwijl bewezen is dat aandacht voor het verlies helpt bij het weer oppakken van je leven.

 

Hoe

Door inzicht te krijgen in de belangrijkste kennis rondom rouw en de vertaling te maken naar je rol binnen de organisatie. Op die manier ben je van grote toegevoegde waarde voor iedereen binnen jouw organisatie die met een ingrijpend verlies te maken krijgt. 

 

Wat

Een lezing/inspiratiesessie voor de hele organisatie waar op een laagdrempelige manier de belangrijkste kennis en handvatten rondom overlijden en rouw worden besproken. Of een (management) sessie voor iedereen die zich wil verdiepen in het proces rondom rouw en wil leren hoe iemand daarbij te ondersteunen. Zo’n sessie is ook zeker bedoeld voor iedereen die vanuit zijn functie medewerkers begeleid bij de terugkeer naar werk. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, HR adviseurs. Niet alleen de belangrijkste kennis wordt gedeeld, ook het vormen van beleid op dit thema kan een belangrijk onderdeel zijn. Primair richt Verlieskracht zich op rouw na het verlies van een dierbare. Veel van de aangereikte theorieën en methodieken kunnen echter ook worden ingezet bij rouw vanwege een ander oorzaak. Denk aan onder andere: echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van functie/taken binnen je organisatie, verlies van baan.

 

Voor meer informatie en aanmelding neem hieronder contact op

 

Literatuur:

Arboned, april 2012. “Rouw op het werk, het bespreken waard”.

Ojen, van Quirien H.J.M. (2011). “Rouw en werk. Explorerend onderzoek naar re-integratie van nabestaanden” .

  Organisatie

  Naam

  Functie

  Telefoonnummer

  Email

  Wanneer ben je goed bereikbaar:

  Vraag