Maak jij het verschil voor een leerling?

 

 

Waarom

Ook kinderen, jongeren en jong volwassenen (vanaf nu ‘jongeren’ genoemd) krijgen te maken met de dood. Enerzijds doordat zij bijvoorbeeld zelf ziek zijn en weten dat zij niet lang meer te leven hebben. Maar ook plegen jaarlijks rond de 130 jongeren zelfmoord (Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Zelfdoding onder jongeren) In de leeftijdscategorie 20-25 jaar is het zelfs doodsoorzaak nummer één. Ook verkeersongelukken vormen een aanzienlijk aandeel in het overlijden van jongeren (CBS Webmagazine 2013).

Daarnaast krijgen jaarlijks veel jongeren te maken met een ingrijpend verlies van iemand dichtbij. Zo verliezen elk jaar zo’n 9.000 kinderen en jongeren hun vader of moeder. Ook krijgen jaarlijks rond de 1500 gezinnen te maken met het verlies van een kind. In totaal worden elke jaar ongeveer 12.000 kinderen binnen hun gezin geconfronteerd met de dood (CBS Webmagazine 2013). De kans dat uw onderwijsinstelling op enig moment te maken krijgt met het verlies van een leerling of iemand in de directe omgeving van een leerling is dan ook aanzienlijk. Voor jongeren zijn een aantal zaken op zo’n moment heel belangrijk. Een daarvan is dat het verlies bespreekbaar is, dat er een veilige open sfeer is om er over te praten. En dat daarnaast hun gewone dagelijkse gang wel door loopt. Veel docenten, mentoren, leerlingbegeleiders geven aan het heel lastig te vinden om met deze situaties om te gaan. Zij moeten naast alle andere werkzaamheden afstemmen op een specifieke situatie of persoon. En iedere jongere vraagt om een eigen benadering. 

 

Hoe

Door als onderwijsinstelling aandacht te hebben voor de gevolgen van overlijden en rouw voor het onderwijs, kun je leerlingen beter begeleiden bij deze ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Vroegtijdige uitval (waardoor weer andere problemen ontstaan) kan daarmee worden teruggebracht.

 

Wat

Een lezing voor een breed publiek in het onderwijs waar de belangrijkste theorieën en handvatten op een laagdrempelige manier worden besproken. Of een intensieve trainingssessie voor directie, mentoren, leerlingbegeleiders die zich willen verdiepen in het proces rondom overlijden en rouw en willen leren hoe een leerling/student daarbij te ondersteunen. En wellicht daarnaast ook beleid willen maken hoe men omgaat met deze thema’s. Beleid dat past bij het karakter, grootte en doelgroep van de onderwijsinstelling. Het zijn slechts twee van de vele manieren om de kennis en kunde van professionals binnen het onderwijs op dit onderwerp te vergroten.

 

 

Voor meer informatie en aanmelding neem hieronder contact op

  Organisatie

  Naam

  Functie

  Telefoonnummer

  Email

  Wanneer ben je goed bereikbaar:

  Vraag