Onverwacht
Achterblijven na een plotseling overlijden

Het ene moment doe je boodschappen voor het avondeten, het volgende zit je vol stress in het ziekenhuis. Zo lig je nog rustig te slapen, dan ineens zit je met twee agenten aan de keukentafel. De dood kondigt zich niet altijd aan.

Hanneke van de Plassche ziet als uitvaart- en rouwbegeleider hoe mensen kunnen worden overvallen door een onverwacht overlijden. Afgezien van het verdriet en het grote missen, komt er van alles op ze af. De schok, talloze vragen, de rol van hulpverleners, gevoelens van schuld en schaamte, de meningen en oordelen uit de omgeving en spanningen in de familie. Nabestaanden hebben vaak het gevoel alle regie kwijt te zijn, terwijl ze juist behoefte aan houvast hebben.

Onverwacht biedt houvast door het delen van verhalen van nabestaanden en hulpverleners. Daarnaast geeft het door middel van achtergrondinformatie inzicht in het proces rondom rouw. Onverwacht is niet alleen geschreven voor directe nabestaanden, maar juist ook voor andere mensen in hun omgeving. Als ondersteuning bij het omgaan met verdriet en pijn, afscheid nemen en het leven opnieuw vormgeven.

 

Bestel mijn boek bij de uitgeverij:

Onverwacht – Uitgeverij Lucht

Podcastserie Onverwacht

Vroeg of laat krijg je met de dood te maken en soms is dat totaal onverwacht. Een ongeval, zelfdoding, doodgeboorte of een plotseling lichamelijk falen kan je leven in een klap veranderen. In deze podcast-serie vertellen negen nabestaanden over het onverwachte overlijden van een dierbare. Over de schok, het ongeloof, de gevoelens van schuld en schaamte. Maar ook over hoe zij het leven hebben opgepakt na dat grote verlies. In vijf afleveringen vertellen ook hulpverleners over hun werk dichtbij de dood. Zij, die er alles aan proberen te doen om iemand te redden of de overledene recht te doen. Hoe gaan zij om met het leed dat zij zien? Ik hoop dat de verhalen van deze veertien mensen een steun of inspiratiebron zullen zijn.

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van Verlieskracht?